Hammerfest Energi


Feil i nettleiebrev 2017

Vi gjør oppmerksom på det står feil årstall i brevet fra oss vedrørende nettleie 2017.

I brevet står det at kunder som har fått skiftet til AMS-måler i tidsrommet august-desember 2018 ikke lenger trenger sende inn måleravlesning.
  
Det korrekte her er selvsagt tidsrommet august-desember 2016.

 

 

 

Forsiden