Hammerfest Energi


Driftsmeldinger

Anleggstrafikk i Porsa 12.07.2017

Porsa Kraftlag SA oppgraderer Øvre Porsakraftverk i 2017 og det vil i den forbindelse være stor anleggstrafikk på anleggsvegen til kraftverket. Vegen kan bli sperret i perioder og turgåere anmodes å vise varsomhet ved ferdsel på anleggsvegen.

Anleggsvegen er privat, sperret med bom, merket med innkjøring forbudt og biler som eventuelt trosser dette, uten å ha avklart med Porsa Kraftlag, vil bli anmeldt.

Les artikkelen

Tidligere publisert

Forsiden