Hammerfest Energi

content for Varsel forside Om Hammerfest Energi

Det lokale eltilsyn

Alle nettselskap er pålagt å drive tilsyn på elektriske anlegg innen sine forsyningsområder. Pålegget er hjemlet i tilsynsloven. Hos oss utføres dette av Det Lokale Eltilsyn, DLE, ved Hammerfest Energi Nett AS. DLE er underlagt Forvaltningsloven.

En stor del av de branner som vi har i Norge skyldes elektrisitet eller feil bruk av elektrisk utstyr. Ut fra instruks fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, DSB, samt en lokal risikovurdering utfører vi kontroller og informasjonsarbeid.


Det Lokale Eltilsyn ved Hammerfest Energi Nett har fokus på å bidra til å redusere skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Dette betyr at DLE ved Hammerfest Energi Nett AS:

  • Fører tilsyn med alle elektriske lavspenningsinstallasjoner i vårt forsyningsområde
  • Fører tilsyn med alle virksomheter som utfører arbeid på, eller planlegger lavspentinstallasjoner i vårt forsyningsområde
  • Fører tilsyn med alle virksomheter som selger elektrisk forbruksutstyr i vårt forsyningsområde
  • Hvert år besøker rundt 400 anlegg med informasjon og kontroll
  • Gir informasjon på messer, stand, i skoler og til foreninger som er interessert

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål om sikkerhet rundt bruk av strøm, eller ønsker opplysning om tiltak for å minimalisere risiko for uhell/ulykker. Du treffer oss på tlf 784 12345, eller på firmapost@hammerfestenergi.no

Forsiden