Hammerfest Energi

content for Varsel forside Om Hammerfest Energi

Er ditt hjem elsikkert?

Lar du ut støpslet på elektriske småapparater stå i selv når de ikke er i bruk? Bruker du større lyspærer enn lampa er beregnet for? Dekker du til/tørker tøy på varmeovnen?

Over 40 % av alle boligbranner har elektrisk årsak, eller skyldes feil bruk i elektrisk utstyr. Disse kan unngås!

  • Bruk aldri sterke lyspære enn lampen er merket for
  • Bruk kun akseptert utstyr
  • Tørk ikke tøy på elektriske ovner
  • Trekk ikke skjøteledninger gjennom døråpninger
  • Unngå "koblingsklyser"
  • Slå av elektriske apparater som ikke er i bruk
  • Er sikringer, brytere, stikkontakter og/eller koblingsbokser unormalt varme kan det tyde på overbelastning.


Det er du som er ansvarlig for den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret i boligen din. Les mer om hva du kan gjøre selv her.

Forsiden