Hammerfest Energi

content for Varsel forside Om Hammerfest Energi

Energiutredning

For alle kommuner i Norge er det utarbeidet lokale energiutredninger som skal gi informasjon om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer på dette området. Gjennom å øke kunnskapen skal dette bidra til en samfunnsmessig utvikling av energisystemet.


Velg kommune:

Hammerfest kommune

Hasvik kommune

Kvalsund kommune

Forsiden