Hammerfest Energi

content for Varsel forside Om Hammerfest Energi

Hva er Elhub?

Dette er stasjonen hvor data fra måleren din sendes til. Data om ditt strømforbruk videresendes så til strømleverandøren din. Du trenger derfor aldri å lese av måleren igjen.

Elhub skal være den sentrale mottakeren for målerverdier og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet. Elhub sine hovedfunksjoner er automatisert måleverdiprosessering, måleverdidistribusjon, og prosessering av markedsprosesser som leverandørbytter, flyttinger og rapportering. Noe av hensikten er å få mer presise data og at det skal bli enklere å skifte leverandør.

Du kan også lese mer på: www.elhub.no

Forsiden