Hammerfest Energi

content for Varsel forside Om Hammerfest Energi

Hva er smartstrøm?

Hva er smartstrøm?

” Smart Strøm” er vår betegnelse på en ny teknologi som innebærer digitalisering av strømmålingen. Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny automatisk strømmåler, på fagspråket også kalt Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS). Strømmåleren registrerer strømforbruk på timesbasis, og sender informasjon om forbruket ditt til den sentrale mottakeren Elhub, og videre til ditt nettselskap. Dette gir raskere og riktigere innhenting av målerverdier og et bedre grunnlag for fakturaen. Informasjonen gjøres tilgjengelig for deg via internett eller papir som vanlig.

Hvorfor smart strøm?

Smart strøm vil gi deg bedre styring med forbruket ditt, samfunnet får bedre forsyningssikkerhet, og på sikt så får vi klimagevinster ved å bruke energi mer effektivt.

Forsiden