Hammerfest Energi

content for Varsel forside Om Hammerfest Energi

Hvordan foregår målerbytte

1. OneCo Elektro vil ta kontakt med kundene i god tid før målerbyttet skjer. Avtale om tidspunkt sendes ut pr SMS 1-2 uker før målerbyttet skal skje.

2. For å få skiftet ut alle målere, må vi inn i sikringsskapet ditt. Vi vil vektlegge god informasjon og godt samarbeid underveis slik at vi unngår bryderi for deg som kunde.

3. For å få byttet måleren, må montøren ha uhindret tilgang til sikringsskapet og det må være minst én voksen person (over 18 år) til stede.

4. Ved målerbyttet vil strømmen være avstengt i 10 minutter, selve utskiftningen tar normalt ca. 30 minutter.

5. Så snart måleren er på plass, vil forbruket ditt registreres automatisk hver time, og du trenger normalt sett ikke å lese av måleren din mer.

6. Utskiftningen av målere vil bli utført av vår innleide installatør OneCo Elektro. Alle montørene fra firmaet har eget ID-kort.

Forsiden