Hammerfest Energi

content for Varsel forside Om Hammerfest Energi

Kompensasjon ved langvarige strømbrudd


Visste du at du som nettkunde kan få utbetalt kompensasjon ved langvarige avbrudd? 

Sluttbrukere på alle nettnivå kan kreve å få utbetalt et beløp fra nettselskapet ved svært langvarige strømbrudd. Beløpet blir trukket ifra på neste faktura fra nettselskapet. Svært langvarige strømbrudd er brudd som varer i mer en 12 timer. 

Varigheten for et svært langvarig strømbrudd regnes fra det tidspunktet vi som nettselskap først fikk melding om strømbruddet, eller visste/burde ha visst at bruddet har funnet sted.

Beløpets størrelse begrenser seg til:

 Kr 600 For avbrudd til og med 24 timer 
 Kr 1.400 For avbrudd over 24 timer til og med 48 timer 
 Kr 2.700 For avbrudd over 48 timer til og med 72 timer 


Det utbetales kun en kompensasjon per kunde, uavhengig om kunden har flere anlegg/tilknytningsavtaler. Det er anlegget med lengst strømbrudd som vil være gjeldene.

Kravet må fremmes innen rimelig tid etter forsyningen ble gjenopprettet.

Hvordan søker man?

Du kan søke om kompensasjon ved å benytte vårt elektroniske søknadsskjema.Forsiden