Hammerfest Energi

content for Varsel forside Om Hammerfest Energi

Spørsmål og svar

Under finner du svar på ofte stilte spørsmål i forbindelse med nett og nettleie. Om du ikke finner svar på ditt spørsmål, ta kontakt.

Emner: Nettleie, Måleravlesning, Strømregningen, Elsikkerhet, Gate-/veibelysning, Teknisk/nettavdelingen, Byggestrøm, Annet, Ventetariff og leverandørskifte

 


Nett og nettleie

Hvorfor betaler jeg nettleie?
 • Fordi du er knyttet til kraftnettet, og tar ut kraft. Nettleien dekker kostnaden vi har for å overføre kraften til deg som kunde.
Hvorfor er fastbeløpet så høyt?
 • Fastbeløpet skal dekke våre faste kostnader, dvs kostnader som påløper uavhengig av om det tas ut kraft eller ikke. Ut fra dette er fastbeløpet egentlig alt for lavt.
Nettleien er høyere enn kraftprisen, det må være noe galt?
 • Nettleie og kraftpris fastsettes stort sett uavhengig av hverandre, dvs våre tapskostnader påvirkes av kraftprisen, og på den måten påvirkes nettleien til en viss grad. Rammen for Nettleie fastsettes av NVE, mens kraftpris er markedsbasert, hvor tilbud og etterspørsel er avgjørende. Dette skulle bety at Nettleie varierer i liten grad, mens kraftprisen som kjent kan variere med flere hundre prosent. Av den grunn vil kraftprisen variere så mye at den både er laver og høgere enn Nettleie. I vårt område har kraftprisen de siste år variert mellom 18 og 80 øre/kWh, mens Nettleie har variert mellom 10 og 25 øre/kWh.

 

Måleravlesning

Når skal måleren leses av?
 • Måleren SKAL leses av 1.jan, 1.mars, 1.mai, 1.juli, 1.sept og 1.nov. I tillegg SKAL måleren leses av dersom du skifter kraftleverandør. Du kan lese av måleren hyppigere dersom du ønsker det. Måleravlesning registreres på www.hammerfestenergi.no, eller 800 55 277.
Jeg glemte å lese av måleren, blir strømregningen da riktig?
 • Dersom du har et normalt forbruksmønster, og ikke har mange manglende avlesninger, vil den stipulerte (manglende) måleravlesning) bli veldig nært opp til riktig målerstand.

 

Strømregningen

Jeg glemte å lese av måleren, blir strømregningen da riktig?
 • Dersom du har et normalt forbruksmønster, og ikke har mange manglende avlesninger, vil den stipulerte (manglende) måleravlesning) bli veldig nært opp til riktig målerstand.
Jeg har problemer med å betale strømregningen….hva da?
 • Dersom du skulle få betalingsproblemer med èn strømregning er det veldig viktig at du tar kontakt med oss snarest mulig. Vi vil da forsøke å avhjelpe situasjonen. Dette kan eksempelvis gjøres ved å inngå en betalingsavtale hvor regningen må være betalt i sin helhet FØR neste strømregning mottas.
Hvem kan jeg ta kontakt med for å kjøpe kraft?
 • Du står fritt til handle kraft fra alle kratleverandører i Norge. På konkurransetilsynets ”kraftliste” for å se fullstendig oversikt over alle kraftleverandører i landet.
Strømregningen er mye større nå enn før, hva kan det komme av?
 • Dette kan skyldes flere faktorer.
 • (1) - Strømforbruket er reelt mye større.
 • (2) - Tidligere stipulerte avregninger har vært for lave, og rettes nå opp etter at måleren er avlest.
 • (3) - Kraftpris er høyere.
 • (4) - Nettleie er høyere.

 

Elsikkerhet

Jeg får strøm i meg når jeg tar i ……
 • Dersom du får strøm i deg når du tar i noe ledende materiale (metall) er det noe som er galt. Du må umiddelbart ta kontakt med Elektroinstallatør for å få dette kontrollert. Selve feilkilden KAN ligge utenfor din installasjon, men du har i alle fall for dårlig jording dersom du får strøm i deg når du tar i….
Sikringene blir varme, hva kan være galt?

Dersom sikringene blir varme har det stort sett sin bakgrunn i et av disse forhold:

 • (1) - For mye strøm tas ut av strømkursen slik at sikringen over tid blir varm. Det trenger i seg selv ikke å være noe galt i dette, men dersom sikringen er ”konstant” varm bør du ta kontakt med elektroentreprenør som kan vurdere tiltak. (flere strømkurser)
 • (2) - Det er dårlig kontakt mellom strømledning og sikringsholder. Her må du ta kontakt med elektroentreprenør som kan vurdere tiltak.
 • (3) - Dersom du har ”skrusikring” kan denne være dårlig tilskrudd. Du må sjekke dette minst en gang i året.
Jeg plages av at hovedsikringen går. Hva skal jeg gjøre?

Se punkt ovenfor.

 • Som oftest er det for stort forbruk som er årsak til at hovedsikringen går. Ta kontakt med elektroentreprenør som kan vurdere tiltak.

Teknisk/nettavdelingen

Jeg skal bygge hus, hvordan får jeg strøm til huset?
 • Ta kontakt tidligst mulig for å få en oversikt på kostnad med å få fremført strøm til ditt nye hus.
Hva koster det å få lagt strøm til huset/hytta?
 • Kostnaden varierer ut fra hvor langt det er til nærmeste strømledning, og om det er kapasitet til å knytte ditt nye hus til uten å forsterke kraftnettet i området. Variasjonene kan være meget store. Fra noen få tusen til flere hundre tusen.
Jeg ønsker å få vekk luftledingen som kommer til husveggen og heller få jordkabel. Hva koster det?
 • Dersom du ønsker å få vekk luftstrekket må du ta kontakt med elektroentreprenør som kan vurdere hva som må gjøres. Entreprenøren tar kontakt med oss dersom det er behov.

 

Byggestrøm

Skal bygge hus. Hva koster byggestrømmen.
 • Strømmen du bruker under byggeperioden leveres over byggestrømskap. Pris på leie av byggestrømskap og nettleie finner du under informasjon om nettleie på denne linken, eller du kan laste ned informasjonen her.
 • Ta kontakt tidligst mulig for å få en oversikt på kostnad med å få permanent fremføring av strøm til ditt nye hus.
Hva koster det å få lagt strøm til huset/hytta?
 • Kostnaden varierer ut fra hvor langt det er til nærmeste strømledning, og om det er kapasitet til å knytte ditt nye hus til uten å forsterke kraftnettet i området. Variasjonene kan være meget store. Fra noen få tusen til flere hundre tusen.
Hvor lang tid i forveien må byggestrøm bestilles?
 • Dette er avhengig av hvor du bygger, men jo tidligere du tar kontakt jo sikrere kan du være på at du får strøm når du trenger den. I regulerte områder kan det være tilstrekkelig med å ta kontakt noen uker i forveien. ”På landet” kan det være en fordel å ta kontakt tidligst mulig. Du kan da også få en kjapp tilbakemelding på om det er begrensninger i dette området som kan ha betydning for realisering av ”drømmehuset”.

 

Ventetariff og leverandørskifte

Hva er ventetariff, hvordan kommer jeg bort fra ventetariff?
 • Ventetariff er en kraftkjøpstariff som netteier er pålagt å tilby kunder uten kraftkjøpsavtale. Ventetariff er også kalt leveringsplikt. I hovedsak gjelder dette ved leveranse av kraft til alle nye nettkunder som ikke har valgt kraftleverandør, eller kunder som blir sagt opp av kraftleverandør, og ikke har annen kraftleverandør. Kunder som står på ventetariff må inngå avtale med en kraftleverandør for å komme bort fra ventetariffen. Valgt kraftleverandør vil da ta kontakt med oss for å ordne overgang fra ventetariff. Din nye kraftleverandør trenger målepunktid eller målernummer for å kunne registrere byttet. Denne informasjonen finner du på siste regning fra oss eller ved å ta kontakt på 78428200.
Hvilken pris er det på ventetariff?
 • Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pålagt oss å utforme tariffen på en slik måte at kunden blir  påvirket til å aktivt gå ut i markedet for å skaffe seg en ordinær kraftleverandør. I praksis er tariffen bygd opp med at kraftpris de første 6 uker er spotpris på Nordpool med påslag 5øre/kWh. Etter disse 6 uker kommer i tillegg et fastbeløp på kr. 25 pr. mnd.
Leverandørskifte?
 • Kunder som ønsker å skifte kraftleverandør må inngå avtale med ny kraftleverandør. Valgt kraftleverandør vil da ta kontakt med oss for å ordne leverandørskifte. Kunder som står på ventetariff får hver 3. måned påminnelse om dette og hvordan de skal forholde seg for å komme bort fra ventetariff. Din nye kraftleverandør trenger målepunktid eller målernummer for å kunne registrere byttet. Denne informasjonen finner du på siste regning fra oss eller ved å ta kontakt på 78428200.

 

Annet

Hva er ventetariff, hvordan kommer jeg bort fra ventetariff?
 • Ventetariff er en kraftkjøpstariff som netteier er pålagt å tilby kunder uten kraftkjøpsavtale. Ventetariff er også kalt leveringsplikt. I hovedsak gjelder dette ved leveranse av kraft til alle nye nettkunder som ikke har valgt kraftleverandør, eller kunder som blir sagt opp av kraftleverandør, og ikke har annen kraftleverandør. Kunder som står på ventetariff må inngå avtale med en kraftleverandør for å komme bort fra ventetariffen. Valgt kraftleverandør vil da ta kontakt med oss for å ordne overgang fra ventetariff. Din nye kraftleverandør trenger målepunktid eller målernummer for å kunne registrere byttet. Denne informasjonen finner du på siste regning fra oss eller ved å ta kontakt på 78428200.
Hvilken pris er det på ventetariff?
 • Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pålagt oss å utforme tariffen på en slik måte at kunden blir  påvirket til å aktivt gå ut i markedet for å skaffe seg en ordinær kraftleverandør. I praksis er tariffen bygd opp med at kraftpris de første 6 uker er spotpris på Nordpool med påslag 5øre/kWh. Etter disse 6 uker kommer i tillegg et fastbeløp på kr. 25 pr. mnd.
Leverandørskifte?
 • Kunder som ønsker å skifte kraftleverandør må inngå avtale med ny kraftleverandør. Valgt kraftleverandør vil da ta kontakt med oss for å ordne leverandørskifte. Kunder som står på ventetariff får hver 3. måned påminnelse om dette og hvordan de skal forholde seg for å komme bort fra ventetariff. Din nye kraftleverandør trenger målepunktid eller målernummer for å kunne registrere byttet. Denne informasjonen finner du på siste regning fra oss eller ved å ta kontakt på 78428200.Forsiden