Hammerfest Energi

content for Varsel forside Om Hammerfest Energi

Ventetariff

Hva er ventetariff, hvordan kommer jeg bort fra ventetariff?

Ventetariff er en kraftkjøpstariff som netteier er pålagt å tilby kunder uten kraftkjøpsavtale. Ventetariff er også kalt leveringsplikt. I hovedsak gjelder dette ved leveranse av kraft til alle nye nettkunder som ikke har valgt kraftleverandør, eller kunder som blir sagt opp av kraftleverandør, og ikke har annen kraftleverandør. Kunder som står på ventetariff må inngå avtale med en kraftleverandør for å komme bort fra ventetariffen. Valgt kraftleverandør vil da ta kontakt med oss for å ordne overgang fra ventetariff. Din nye kraftleverandør trenger målepunktid eller målernummer for å kunne registrere byttet. Denne informasjonen finner du på siste regning fra oss eller ved å ta kontakt på 78428200.

Hvilken pris er det på ventetariff?

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har pålagt oss å utforme tariffen på en slik måte at kunden blir påvirket til å aktivt gå ut i markedet for å skaffe seg en ordinær kraftleverandør. I praksis er tariffen bygd opp med at kraftpris de første 6 uker er spotpris på Nordpool med påslag 5øre/kWh. Etter disse 6 uker kommer i tillegg et fastbeløp på kr. 79,- pr. mnd.

Leverandørskifte?

Kunder som ønsker å skifte kraftleverandør må inngå avtale med ny kraftleverandør. Valgt kraftleverandør vil da ta kontakt med oss for å ordne leverandørskifte. Kunder som står på ventetariff får hver 3. måned påminnelse om dette og hvordan de skal forholde seg for å komme bort fra ventetariff. Din nye kraftleverandør trenger målepunktid eller målernummer for å kunne registrere byttet. Denne informasjonen finner du på siste regning fra oss eller ved å ta kontakt på 78428200.

 

 

Forsiden